שר התקשורת נפגש עם סגן נשיא גוגל העולמית

תאריך: 12.11.2013

לדברי שר התקשורת שיתוף פעולה עם חברת גוגל יכול לסייע להחדרת הקדמה והחשיפה למידע בישראל ...על איזה נושאים נוספים הם דיברו ?

מאת - תשווה לי

בפגישה עם וינט סרף,הנחשב לאחד מאבות האינטרנט הדוגל בקידום האינטרנט הפתוח
ואחד הפעילים העיקריים ליישומו, דנו הצדדים בחשיבות רשת האינטרנט הפתוחה אשר
בכוחה לקדם את התחרותיות בשוק ולגשר על פערים חברתיים.

השר ארדן ציין כי הוא רואה ברשת האינטרנט מנוע לקידום חברתי המביא באופן ישיר לעלייה
בתל"ג הלאומי, מצמצם פערים חברתיים בין מרכז הארץ לפריפריות, מנגיש סיוע לעסקים קטנים
ומאפשר פיתוח מיומנויות השכלה ממרחק.

כמו כן, עדכן השר ארדן את סרף, כי באחרונה פועל משרד התקשורת להחדרת תחרות לשוק
תשתיות האינטרנט, וזאת במטרה להעלות את מהירות הגלישה ולעודד פרישתם של סיבים אופטיים.

עם זאת, ראה ארדן צורך לחדד את הדברים, ואמר כי: "לצד עידוד המעבר לשידורים על גבי האינטרנט,
שבו אני מאמין, חשוב לי מאוד לשמור על היצירה המקורית בישראל, ואנו נצטרך למצוא את הדרך
להבטיח את עתידה, כאשר רוב השידורים יעברו לאינטרנט".

השר ארדן ציין כי הוא סבור ששיתוף פעולה עם חברת גוגל יכול לסייע להחדרת הקדמה והחשיפה
למידע בישראל, גם באזורים שאינם נגישים לפירות הקדמה וההשכלה.

עוד ציין השר כי אוכלוסייה גדולה בישראל הכוללת את ציבור הקשישים איננה נהנית מספיק מיתרונות
הגלישה ברשת. השר הביע אמונה כי יש להגביר את המודעות לנושא בקרב הקשישים,
באופן שייצור שפה משותפת בין אוכלוסיית הקשישים לאוכלוסיית הצעירים במדינה.

השר ארדן ביקש לשמוע מסרף, כסגן נשיא חברת גוגל, הידועה בתמיכתה במגמות חדשנות
ובעידוד כלים מתקדמים לקבלת מידע, על תחומי מחקר ופיתוח בהם פועלת החברה. כמו כן, ביקש
השר ארדן להגביר את שיתופי הפעולה והעברת המידע אשר רוכשת החברה, לידיעת הציבור הישראלי.

לסיום, הדגיש השר ארדן את התמיכה הישראלית הנחרצת בעובדה שעל רשת האינטרנט, המסמלת
חירות מחשבתית, דמוקרטיה ופלורליזם, להישאר תמיד פתוחה, חופשית ונגישה לכל המעוניין.


תגובה שלך
פנייה לנציג
לקבלת מבצעים חמים
 
פנייה לנציג
לכבוד:
פנייה בנושא: