חובת האוניברסליות של חברות התקשורת: נגמרו התירוצים!

תאריך: 23.06.2014

כל אזרחי המדינה, ללא קשר למקום מגוריהם, זכאים ליהנות משירותי תקשורת מפותחים ומתקדמים, ויש לשמור על התחרות בכל מקום, גם בפריפריה ובאזורים מרוחקים. מה עוד המליצו בוועדה?

מאת - תשווה לי

משרד התקשורת פרסם את המלצות הוועדה שמינה שר התקשורת,
אשר מונתה על גיבוש הקריטריונים ליישום החובה של החברות בזק והוט
לפריסת תשתיות תקשורת בכל רחבי ישראל.

לדברי השר ארדן, כל אזרחי המדינה, ללא קשר למקום מגוריהם, זכאים ליהנות משירותי תקשורת
מפותחים ומתקדמים, ויש לשמור על התחרות בכל מקום, גם בפריפריה ובאזורים מרוחקים.

מסקנות הוועדה, אשר אושרו על ידי השר ארדן, קובעות כי ההנגשה של שירותי התקשורת לציבור,
עתידה לקדם את האינטרסים החברתיים והלאומיים של ישראל.

 חובת האוניברסליות - המטרה

החובה האוניברסלית תבטיח כי תשתיות ושירותי תקשורת, הכוללים טלפוניה ושירותי תשתית פס רחב
לאינטרנט, יהיו נגישים לציבור באופן שיווני. בפועל,
חובה זו מבטיחה כי תושבי המדינה יהיו זכאים לשירותי תקשורת שוויוניים, גם אם מקום המגורים שלהם
בעייתי מבחינות שונות.

פריסת שירותי התקשורת - המצב הנוכחי

כיום, בזק פרוסה באופן מלא במרבית בתי האב במדינה ואיננה מספקת שירותי תקשורת לכמות משוערת
של 2400 בתי אב לערך. לעומת זאת, הוט טלקום איננה מספק שירותי תקשורת ליישובים שלמים,
בסך כולל של כ - 390 אלף בתי אב.

הוט ובזק הגישו מאות בקשות לפטור ולהקלות בחובת הפריסה המושתת עליהן. אולם, הוועדה המיוחדת
שדנה בכך הגיעה למסקנה כי לא קיימת מניעה הנדסית ממשית ליישום חובתן האוניברסלית של חברות
התקשורת, וגיבשה עמדה כי אין מקום לפטורים או להקלות בנידון.

חריגים

במקרים חריגים יהיה ניתן לפטור את חברות התקשורת מחובת הפריסה האוניברסלית,
על רקע בעיות ביטחון, ולאחר הבחינה של האינטרס הציבורי. כמו כן, במידה ותושבי המקום מתנגדים
לפריסת תשתיות תקשורת, תהיה אפשרות לפטור של החברות, בהתאם לנוהל מוגדר מראש, תוך הצגת
תחליף הולם לשירותי התקשורת.

השר ארדן קבע כי בקשות של פטור בהן סכומי ההשקעה הנדרשים לצורך קיום חובת האוניברסאליות אינם
עולים על 30,000 ₪ - כלל לא ייבחנו לטובת מתן הפטור, היות וסכומים אלה אינם מהותיים לחברות התקשורת.

תגובה שלך
פנייה לנציג
לקבלת מבצעים חמים
 
פנייה לנציג
לכבוד:
פנייה בנושא: