הסדרת שירותי הפרמיום: הקץ לחגיגה על חשבון הצרכן

תאריך: 02.07.2014

משרד התקשורת הודיע על הסדרת שירותי הפרמיום, במטרה להגן על הצרכנים מחיובי יתר. שירותי פרמיום, כמו שירותי מידע, בידור, ייעוץ והשתתפות בהגרלות, משולמים באמצעות חשבון הטלפון של המנוי, ועשויים, במקרים רבים, לנפח את חשבון המנוי ללא ידיעתו.

מאת - תשווה לי

המדיניות החדשה בנושא שירותי הפרמיום

מעתה ואילך, כל שירותי הפרמיום יינתנו אך ורק באמצעות קודי החיוג: 1-902,1-901,ו 1-900,
וניתן יהיה לחייב לקוחות בתשלום מעבר לתעריף הרגיל, רק באמצעות קידומות אלו.

התעריפים החדשים:

1-900 *: עד 0.5 ₪ לדקה מעבר לתעריף הרגיל ולא יותר מ 30 ₪ לשיחה. השרות יהיה פתוח
בברירת מחדל, אך ניתן לחסימה בקלות באמצעות מילוי טופס שנמצא באתר החברה.

1-901 * : עד 50 ₪ לשיחה ללא תלות במשך השיחההשרות יהיה סגור בברירת מחדל, אך ניתן
לפתיחה בקלות באמצעות טופס שנמצא באתר החברה.

:1-902 *  עד 100 ₪ לשיחה ללא תלות במשך השיחה. השרות יהיה חסום בברירת מחדל וניתן לפתיחה
רק על ידי זיהוי אמין של המבוגר המשלם ובבקשה פוזיטיבית מצדו בהליך שיאושר על ידי המשרד.

השרות יהיה כרוך בהודעה מקדימה של התעריף ובנוסף, תידרש הסכמה מפורשת של המנוי לצריכת השירות.
* נקבעו מנגנוני חסימה של שירותים אלה
* לא ניתן יהיה להקצות קוד חיוג 1902 ,1901 ,1900 עבור ניתוב שיחות למוקדים ולמספרי טלפון הניתנים
בתעריף רגיל, כדוגמת מספרי" פרימיום" אשר מפנים היום למוקדים של משרדים ממשלתיים. משרד התקשורת
רואה בכך "תיווך" מיותר והטעיית הציבור.

 לדברי השר ארדן: "במסגרת המדיניות החדשה, תעריפי שירותי הפרמיום יהיו שקופים וידועים מראש,
ובנוסף, ההורה יוכל לחסום שירותים אלה לילדיו, באופן שימנע מצב של חיובי יתר הנגרמים מחוסר מודעות
לעלות השרות".

ומה עוד?

מנוי חדש יקבל את הטופס הרלוונטי לחסימה או לפתיחה של השירותים, ואילו ומנוי ותיק יוכל לגשת
לטופס באתר האינטרנט של מפעיל התקשורת שלו. בכל אחת מהקידומות תתחייב הכרזה פרטנית
אודות מהות השירות, עלות השירות ואופן החיוב בגינו.

כמו כן, השירות יינתן רק מהרגע בו יספק המנוי הסכמה פוזיטיבית מצדו לקבלת השירות באמצעות לחיצת מקש.
בנוסף, המנוי יוכל לנתק את השיחה מבלי שיחויב בתשלום פרמיום במשך 5 שניות לאחר השמעת אות מיוחד
לאחר ההכרזה.

מתי?

התיקון ייכנס לתוקפו בתאריך 24/10/2014. שווה לחכות!

תגובה שלך
פנייה לנציג
לקבלת מבצעים חמים
 
פנייה לנציג
לכבוד:
פנייה בנושא: