עיצומים כספיים על סלקום ונט וויז'ן

תאריך: 15.07.2014

מדוע משרד התקשורת הטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ - 430 אלף ש"ח על חברת סלקום ועל חברת 013 נטוויז'ן ?

מאת - תשווה לי

משרד התקשורת הטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ - 430 אלף שקלים חדשים
על חברת סלקום ועל חברת 013 נטוויז'ן בע"מ, וזאת בשל העובדה שנציגי החברות
סרבו לספק ללקוחות שירות סינון תכנים ואתרים פוגעניים ללא תשלום, וזאת בניגוד לזכות
הלקוח לשירות סינון יעיל ללא תשלום.

מה התקנות אומרות

על פי התקנות של משרד התקשורת, ספקי הגישה לאינטרנט, כולל חברות הסלולר, מחויבים
ליידע את המנויים אודות אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט, אודות סכנות אחרות אשר נשקפות
כתוצאה מהשימוש באינטרנט, ועל אופציות ההתגוננות מפניהם. כמו כן, עליהם ליידע את המנויים
על זכאותם לשירות סינון יעיל ללא תשלום נוסף.

שר התקשורת גלעד ארדן: "במטרה למנוע פגיעה בקטינים, ימשיך משרד התקשורת לפעול בכל דרך
כדי להגביר את המודעות בקרב הציבור לגבי הסכנות הקיימות באינטרנט ולגבי זכותם של הלקוחות לדרוש
מן החברות ולקבל בחינם תוכנת סינון נגד אתרים פוגעניים".

תוצאות הפיקוח

במסגרת הליך פיקוח שבוצע על ידי משרד התקשורת, מנויים של ספקי גישה לאינטרנט ביקשו לקבל שירות
חינמי של סינון אתרים ותכנים פוגעניים. עם זאת, נציגי השירות בחברות סלקום ונטוויז'ן, סרבו, במרבית המקרים
שנבדקו, לספק תוכנות הגנה ללא תשלום, וזאת בניגוד לחוק. כחלק ממאמצי האכיפה של תקנות משרד התקשורת,
הורה השר ארדן להטיל על חברת סלקום עיצום כספי בסך של 367,900 ₪ ועל חברת 013 נטוויז'ן עיצום כספי
בסך של 64,480 ₪. 

תגובה שלך
פנייה לנציג
לקבלת מבצעים חמים
 
פנייה לנציג
לכבוד:
פנייה בנושא: