שידור ערוצי עידן פלוס גם באינטרנט

תאריך: 28.10.2014

משרד התקשורת ממשיך לעודד את התחרות בשוק התקשורת. שר התקשורת ארדן: "כדי להגביר את התחרות ולשבור את הדואופול של הוט ויס, נאפשר את שידור הערוצים בחינם גם באינטרנט." איך זה יעבוד בפועל ?

מאת - תשווה לי

משרד התקשורת איננו שוקט על שמריו וממשיך לעודד את התחרות בשוק התקשורת.
שר התקשורת ארדן: "כדי להגביר את התחרות ולשבור את הדואופול של הוט ויס, נאפשר
את שידור הערוצים בחינם גם באינטרנט, ובכך נעודד חברות תקשורת להיכנס לתחום הטלוויזיה
הרב ערוצית להתחרות בכבלים ובלווין"

מאחורי הצעת החוק

משרד התקשורת רואה חשיבות רבה בהצעת החוק הנוכחית בשל העובדה שבעתיד הקרוב יורחב
מערך עידן+ ויוספו עליו ערוצים נוספים. בעקבות הצעת החוק של השר ארדן,

נושא השידור של מערך עידן+ על גבי האינטרנט עלה לדיון בימים האחרונים בוועדת השרים לענייני חקיקה
והצעת החוק אושרה. על פי החוק, הרשות השנייה תחויב להקים אתר אינטרנט אשר יאפשר לכל אזרח
שיהיה מעוניין בכך לגשת לערוצי עידן+ ולצפות בשידורי עידן+ הכוללים את הערוצים 1,2,10,33,99.

בקרוב יתווספו ערוצים נוספים באינטרנט ללא תשלום. עוד קובע החוק כי גם גורמים מסחריים יוכלו לשווק
לציבור הלקוחות את הערוצים המדוברים, ובכך תתאפשר תחרות רצויה בין חבילות התוכן לבין הכבלים והלוויין.

איך זה יקרה ?

במטרה לאפשר את הפצתם של שידורי מערך עידן+ ברשת האינטרנט, הן על ידי הרשות השנייה המשמשת
כגורם המפעיל כיום, והן על ידי גורמי תקשורת אחרים, פוטר החוק את המפעיל ואת מפיצי המשנה מהסדרת
זכויות בשידורים אלה.

התנאי: על הפצת השידורים להתבצע כפי שהם בארץ, בזמן אמת, באופן רציף, ללא עריכה וללא קבלת תמורה.
סעיף זה בחוק משווה, למעשה, בין הפצת ערוצים מעל גבי האינטרנט, לבין הפצת הערוצים "מהאוויר",
באמצעות מערך ההפצה הדיגיטלי של עידן+.

מה עוד בתוכנית

עוד נכללו בחוק מספר תיקונים אחרים המיועדים לאפשר את היישום היעיל והאפקטיבי של הרחבת מערך
השידורים החינמי. בין התיקונים: שינויים והסרה של מגבלות הקיימות כיום בנוגע למכרזים לערוצים נושאיים.
בין היתר, תוסר המגבלה על מחזיק באמצעי שליטה בערוץ נושאי בהחזקת ארבעה ערוצים לכל היותר.
כפועל יוצא מכך, כל המעוניין יוכל גם להתמודד במכרזי הערוצים הנושאיים על יותר מארבעה ערוצים.

תגובה שלך
פנייה לנציג
לקבלת מבצעים חמים
 
פנייה לנציג
לכבוד:
פנייה בנושא: