משרד התקשורת להוט : תשתית לכל יישוב בישראל

תאריך: 19.11.2014

שר התקשורת גלעד ארדן חתם על הוראה אשר תחייב את חברת הוט לחבר אל התשתיות שלה את כל יישובי מדינת ישראל. למה זה לא קרה עד היום ?

מאת - תשווה לי

השר ארדן מחזיק בעמדה לפיה כל ישוב ברחבי ישראל זכאי ליהנות משירותי תקשורת
מתקדמים ומתחרות. למרות זאת, חברת הוט נמנעה במשך השנים ממילוי חובתה לחיבור
יישובי הפריפריה ויישובים באזורים מרוחקים לתשתיותיה.
כעת, יהיה עליה לתקן את המחדל ולספק שירות שיווני לכל אזרחי המדינה.

מה המטרה

מטרתה של חובת השירות האוניברסלי היא להבטיח כי תשתיות ושירותי תקשורת
(הכוללים שירותי תשתית פס רחב לרשת האינטרנט וטלפוניה) יהיו שוויוניים ונגישים לכלל הציבור.
עם זאת, בזק והוט הגישו במהלך השנים בקשות רבות לקבלת הקלות ופטור בחובת הפריסה הארצית שלהן.

כיום, לאחר שמשרד התקשורת בחן את הבקשות, התברר כי למעשה, אין מניעה הנדסית מוגדרת למימוש
החובה האוניברסלית, ועל כן, השר ארדן גורס כי לא ניתן להעניק לחברות פטור גורף מאספקת שירותי תקשורת,
וכמובן, שהדבר איננו אפשרי כאשר בקשת ההקלה או הפטור מכוונת ליישוב שלם.

בקשותיה של חברת בזק, אגב, נבדלות באופן מהותי מבקשותיה של הוט. חברת בזק מספקת
את שירותיה כמעט בכל רחבי המדינה, ובקשות ההקלה או הפטור שלה הינן נקודתיות, ומכוונות ללקוח
אחד או למספר לקוחות בודדים, ולא יותר מכך.

בקשותיה של הוט טלקום, לעומת זאת, מכוונות ליישובים שלמים ברחבי המדינה, שהחברה נמנעה עם
השנים באופן שיטתי מחיבורם לתשתיות התקשורת שלה.

נתונים

על פי הנתונים שנמסרו לוועדה המיוחדת שמינה השר ארדן לבדיקת הנושא עולה כי בעקבות  העובדה
שלהוט חסר בתשתיות בנקודות רבות ברחבי הארץ, היא איננה יכולה לספק שירותים לכ - 390,000 בתי אב
ברחבי ישראל. חברת בזק, לצורך ההשוואה, איננה יכולה לספק שירות לכ - 24,000 בתי אב בלבד.

חברת הוט, כמה צפוי, העדיפה במהלך השנים להתמקד באזורים הרווחיים יותר ולהתעלם מאזורים רווחיים פחות.
אך כעת, נראה כי החגיגה באה אל קיצה, ובהתאם להמלצות הוועדה נקבע כי רק במקרים חריגים במיוחד,
בהם לא ניתן למצוא כל פתרון חלופי סביר יותר, תישקל האופציה של דחיית חובת הפריסה האוניברסלית,
כל זאת בכפוף לבעיית ביטחון ספציפית ולאחר בחינה של האינטרס הציבורי בנידון.

ככלל, נקבע כי במידה והעירייה או התושבים הם אלה המתנגדים לפריסת התשתיות באזורים מסוימים,
תיבחן האופציה של מתן פטור לחברות, בהתאם לנוהל מוגדר שנקבע, אך זאת במידה ויוצג פתרון חלופי אשר
יאפשר קבלת שירותי תקשורת ברמה נאותה במקום.

סנקציות

כמו כן, נקבע כי בקשות פטור אשר בהן ההשקעה הנדרשת לצורך יישום חובת האוניברסליות איננה עולה
על 30,000 ₪, לא ייבחנו לצורך מתן פטור, משום שמדובר בסכומים זניחים עבור חברות התקשורת.

בפועל, במהלך השנתיים הבאות יתבצע שלב היישום הראשוני, במהלכו יחוברו 61  ישובים לתשתיות הוט טלקום,
ובמקביל, הוועדה תגבש רשימת יישובים לשלב היישום השני.

במידה והוט טלקום לא תיישם את ההחלטות החדשות, היא צפויה לקנס בסדר גודל של עד 6 מיליון ₪,
כאשר העיצומים עשויים לשוב ולהישנות אם ההפרה תימשך.

תגובה שלך
פנייה לנציג
לקבלת מבצעים חמים
 
פנייה לנציג
לכבוד:
פנייה בנושא: