התעריפים ירדו הרווחים לא

תאריך: 24.11.2014

למרות הירידה בתעריפי הסלולר, החברות עדיין מרוויחות, ואף מתייעלות למטרה זו ,כיצד זה בא לידי ביטוי ?

מאת - תשווה לי

אם חשבתם שהירידה הבולטת בתעריפי הסלולר שנצפתה באחרונה תרושש
את חברות הסלולר,הרי שדוחות הרבעון השלישי לשנה זו מוכיחים שטעיתם.
עם הירידה בתעריפי הסלולר, החברות עדיין מרוויחות, ואף מתייעלות במטרה להגביר את רווחיהן.

הדוחות העדכניים מעידים כי הכנסותיה של חברת פרטנר ירדו באחוז אחד, ואילו
הרווח הנקי שלה עלה בחמישה אחוזים. מצבת המנויים של פרטנר חוותה ירידה
של כעשרים אלף מנויים.

חברת סלקום, לעומתה, דיווחה כי הכנסותיה ירדו ב 6.7%, מצבת המנויים שלה ירדה ב - 19 אלף מנויים,
אך היא הכפילה את הרווח הנקי שלה , ויותר.

פרטנר דיווחה כי הצליחה לקזז את מרבית הירידה בהכנסות משירותים, באמצעות עלייה רבת משמעות
של ארבעים וארבעה אחוזים בהכנסותיה, הנובעת ממכירת ציוד. העלייה במכירת הציוד נבעה כתוצאה
מעלייה משמעותית במספר המכשירים הניידים שמכרה. מעבר לכך, חברת פרטנר דיווחה כי היא המשיכה
בתהליכי ההתייעלות שלה, מה שהביא להקטנה של 39 מיליון ₪ בהוצאות התפעוליות במהלך הרבעון
השלישי של שנת 2014, בהשוואה להוצאותיה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. הקיטון בהוצאות התפעוליות
הושפע אף מהירידה החדה בדמי הקישוריות הקווית שבוצעה על ידי משרד התקשורת בשלהי 2013.

גם בחברת סלקום, הירידה בהכנסות החברה נבעה כתוצאה מהתחרות העזה ומירידת המחירים שאפיינו
את ענף הסלולר באחרונה. במקביל, חלק מהירידה בהכנסות קוזז בעקבות עלייה יפה בהכנסות,
כתוצאה ממכירת ציוד מוגברת, בשל מכירות גבוהות של סמארטפונים ברבעון השלישי של השנה,
כמו גם בעקבות עלייה של שמונה אחוזים במחירם הממוצע של המכשירים הסלולריים שמכרה. סלקום מדווחת גם
על קיטון בהוצאות, הנובע מהליכי ההתייעלות שנקטה בהם.

הרווח הנקי של חברת סלקום, כאמור, היה מרשים בהחלט, וזינק ביותר מפי שניים בהשוואה לנתונים שהציגה
חברת סלקום אשתקד.

ומה זה אומר לגבינו, כצרכנים?

גם לאחר שמחירי הסלולר ירדו באופן דרמטי, וגם כאשר אנו משלמים 60 - 50 ₪ לתכנית ללא הגבלה, וגם בצל התחרות המטורפת השוררת בשוק הסלולר, חברות הסלולר עדיין מרוויחות יפה, מתייעלות, ומציגות עלייה ברווחים.

תגובה שלך
פנייה לנציג
לקבלת מבצעים חמים
 
פנייה לנציג
לכבוד:
פנייה בנושא: