הדור הרביעי בסלולר כבר כאן

תאריך: 27.01.2015

הודעת משרד התקשורת למתן תדרים במסגרת דור 4 בסלולר משמחת, אבל איך זה ישפיע על צרכני הסלולר ? ומה יתרונות דור 4?

מאת - תשווה לי

ועדת המכרזים המשותפת למשרד התקשורת ולמשרד האוצר,
בראשה עמד אבי ברגר, מנכ"ל משרד התקשורת, הודיעה בימים
האחרונים על הזוכים במכרז, אשר יקבלו תדרים לאספקת שירותים
לצרכנים במסגרת הדור הרביעי.

יתרונות דור 4

על פי צפי משרד התקשורת, החברות עתידות להתחיל באספקת שירותי הדור הרביעי
לתושבי ישראל במהלך שנת 2015. שירותי הדור הרביעי יאפשרו להגביר את קצב העלאת
הקבצים והורדתם פי שלושה עד פי חמישה מהקצב הנוכחי, וכפועל יוצא מכך, הצרכנים יוכלו
ליהנות מהיצע נרחב של שירותים ואפליקציות בתחומי ניהול משק בית, בריאות, חינוך וביטחון, ועוד.

התעריף המינימלי לכל רצועה של תדרים בת 5 מה"ץ עמד על עשרה מיליון ₪. תוצאות המכרז העלו
כי הצרכנים עתידים לקבל תמורה הולמת למשאב ציבורי זה, וכי עתידה להתפתח תחרות אמתית בשוק.

כמו כן, נמסר כי בעקבות העובדה שמצאי התדרים המתאימים לאספקת שירותי דור רביעי הינו מוגבל,
משרד התקשורת יאפשר לחברות לקיים שיתוף של תשתיות במתכונת שיתוף תדרים. באופן שכזה,
יתאפשר קיומן של שלוש תשתיות רדיו בדור הרביעי, ולפחות חמישה ספקי שירות שיפעלו על גביהן.

בפועל, ממצאי המכרז יאפשרו את קיומן של לפחות שלוש רשתות רדיו סלולריות, כאשר כל אחת מהן תיהנה
מרוחב פס אשר מאפשר אספקת שירותי דור רביעי. במקביל, נשמר גורם התחרות, תוך מתן אפשרות
לכלל הזוכים במכרז ליהנות משיתוף תשתיות הרדיו.

ומה עכשיו?

הזוכים במכרז אמורים להגיש למשרד התקשורת תכנית הנדסית מוגדרת למימוש הזכייה,
בתוך פרק זמן של ארבעה חודשים לכל היותר. במקביל, משרד התקשורת יבדוק הסכמי
שיתוף שנמסרו לאישורו. לאחר אישור התכנית, משרד התקשורת יעניק רישיון חדש / מתוקן לגורם הזוכה,
ויקצה לו תדרים בהתאם לזכייה שלו במכרז.

הזוכים יצטרכו להתחיל באספקת שירותי דור רביעי באמצעות התדרים שקיבלו, בתוך שנה מקבלת הרישיון.
זוכים שלא יעמדו במסגרת הזמן הדרושה ייאלצו להחזיר את התדרים למשרד התקשורת, ללא החזר כספי.

מפעילים קטנים או חדשים יוכלו להמיר עד חמישים אחוזים מסכום הזכייה בתדרים, בהתחייבות להגדלת נתח השוק שלהם בעד חמישה אחוזים. ובמילים אחרות - אחוז אחד של נתח שוק, שווה לעשרה אחוזי הנחה. מנגנון זה נתפס כמומלץ, שכן הוכיח עצמו במרכז שהתקיים לתדרים בדור השלישי.

כמו כן, משרד התקשורת קבע כי השקעה ברשת המשותפת בדור הרביעי עשויה להיחשב כחלופה הולמת למימוש של התחייבויות מצד מפעילים אשר זכו במרכז שנערך על ידי המשרד בשנת 2010. על מנת שההשקעה תיחשב כאלטרנטיבה הולמת, על המפעיל לזכות בתדרים המותאמים לדור רביעי ולהשקיע בתחום בהתאם לנקבע בתיקון הרישיון.

איכות השירות ותנאי הכיסוי העתידיים בדור הרביעי:

שלב 1: (לאחר 18 חודש) - נדרש כיסוי של 30% דרישות מינימום.
שלב 2: (לאחר 36 חודש) - נדרש כיסוי של 65% דרישות מינימום.
שלב 3: (לאחר 48 חודש) - נדרש כיסוי של 100% דרישות מינימום.

מהשנה השנייה ואילך נדרש יחס פריסה העומד על 1:1 בין המרכז לבין הפריפריה. כמו כן,
המפעילים נדרשים לספק כיסוי מלא בנתיבי הרכבת ובכבישי הארץ.

בשלב זה, המלצות הוועדה מועברות לראש הממשלה המכהן כשר התקשורת, ולנו לא נותר אלא
לקוות לעתיד טוב ומבטיח יותר.


תגובה שלך
פנייה לנציג
לקבלת מבצעים חמים
 
פנייה לנציג
לכבוד:
פנייה בנושא: