משרד התקשורת בעד הפקות מקור ישראליות

תאריך: 24.12.2015

במטרה לעודד הפקות ישראליות מקוריות
ואיכותיות,פרסם משרד התקשורת מספר תקנות לטובת קידום הפקות המקור.איך זה ישפיע על המתחרות בשוק הטלוויזיה ?

מאת- תשוה לי

במטרה לעודד הפקות ישראליות מקוריות ואיכותיות, פרסם  דובר משרד התקשורת
מספר תקנות הנוגעות לתקציב תאגיד השידור ולזכויות לשידור ההפקות המקומיות.

להלן תקציר התקנות
  • נתח עיקרי מתקציב תאגיד השידור הציבורי יוקצה לטובת רכישת הפקותיהם של יוצרים עצמאיים
  • הזכות לשידור ההפקות המקומיות תינתן כולה לתאגיד השידור הישראלי, ללא הגבלת זמן או מספר שידורים ,כדי לאפשר הן למפיק והן לתאגיד ליהנות מפירותיה של ההפקה, הזכות תהיה בתוקף למשך חמש שנים בלבד, ולאחר מכן תועבר למפיק.
  • בתום תקופת הזכות, ובהסכמתם של שר התקשורת ושר המשפטים, יקבעו פעולות מסוימות שרשאי התאגיד לבצע בהפקות הקנויות.
  • על מנת לאפשר לכל הצדדים לקבל את חלקם בהסכם ולמקסם רווחים, הוצע בשימוע כי ביחס לכל אחד מההסדרים שנקבעו, רשאים הצדדים להחליט ביניהם אחרת.

מתן תקציב להפקות מקור ישראליות בהחלט מקדם את היצירה הישראלית בכלל ואת היוצרים העצמאיים בפרט
חברות יס והוט נחשבות חברות המשקיעות כספים רבים בהפקות מקור לעומת חברת סלקום TV שבעיקר
מתמקדת בתכני VOD .

תגובה שלך
פנייה לנציג
לקבלת מבצעים חמים
 
פנייה לנציג
לכבוד:
פנייה בנושא: