הסוף ל "הוצאות הגבייה" הגבוהות של חברות התקשורת ?

תאריך: 26.07.2016

משרד התקשורת הודיע כי יש להגביל תעריפי חברות התקשורת בגין גביית חוב של לקוח . מה היה עד היום ? ומה המגבלות שמעוניין משרד התקשורת להטיל ?

מאת - תשוה לי

משרד התקשורת הודיע כי התקבל במשרדו תלונות רבות מהציבור
המעידות לכאורה על תשלומים "מנופחים" לחוברות התקשורת בגין חובות.

הסכומים הגבוהים כוללים , בין היתרריבית פיגורים והוצאות גבייה שנדרש המנוי
לשלם בשל טיפולו של מפעיל התקשורת בנוסף להסתייעות בעורכי דין חיצוניים.

משרד התקשורת פרסם שימוע בנושא כי בניגוד למצב כיום שבו כל חברה קובעת
מה התעריף לפי ראות עיניה וללא תחשיב, המשרד מתכוון להגביל את התעריף בגין
החובות ולהסדיר תשלום קבוע להוצ' הגבייה.

דוגמא להסדר החדש כפי שפרסםאם גובה החוב של הלקוח  -
100 -300 ₪ -הוצ' הגבייה המותרת תהיה רבע מהתעריף המינימלי המומלץ 58.75 ₪.
500 ₪ - הוצ' הגבייה המותרת תהיה 117.75 ₪ .
800 – 5000 ₪ הוצ' גבייה מקסימלית המותרת תהיה 176.5 ₪.

 

עד היום , לפי משרד התקשורת , מנויים שאיחרו בתשלום נגבה ריבית פיגורים
בשיעור גבוה ,והוצ' גבייה בסכומים גבוהים יחסית וזאת בנוסף על החוב והריבית,
ובכך הופך החוב הסופי שנדרש המנוי לשלם גבוה בצורה משמעותית מהחוב המקורי.

מטרות התקנות להבהיר כי תשלום ריבית פיגורים יעמוד על אחוז אחד בלבד ,בנוסף
להגביל את הסכום המרבי שניתן לגבות ממנויים בעד הות' גבייה כך שיהיה בשיעור מידתי.

צעד מבורך של משרד התקשורת אשר בא להקל על מנויים בעלי חוב שנדרשו לשלם סכומים
מופרכים בנוסף לחוב המקורי ככל שיהיה.

 

חברות התקשורת התבקשו להעביר את התייחסותן עד לשימוע בנושא.

תגובה שלך
פנייה לנציג
לקבלת מבצעים חמים
 
פנייה לנציג
לכבוד:
פנייה בנושא: